[[nl]]Bekijk[[en]]See

[[nl]]Faciliteiten
[[en]]Facilities

[[nl]]Matoekoe is gevestigd ten zuiden van Lelydorp op een terrein van drie hectaren waarvan een deel reeds tot ontwikkeling is gebracht.
Er staan veertien in organische stijl opgetrokken gebouwen die inmiddels aan renovatie toe zijn.[[en]]Matoekoe is located south of Lelydorp on a property of three hectares, part of which has already been developed.

[[nl]]De[[en]]The

Therapeuticum

[[nl]]In het therapeuticum krijgen pupillen therapeutische begeleidingen. [[en]]In the therapeuticum pupils receive therapeutic guidance.

[[nl]]Het pand was ontworpen door lokale architect Arie Verkuijl (1940 - 2010).[[en]]The building was designed by local architect Arie Verkuijl (1940 - 2010).

No items found.

[[nl]]De[[en]]The

[[nl]]Dagbesteding
[[en]]Day Care

[[nl]]Voor de leeftijdsgroep 6 t/m 15 bestaat de dagbesteding uit het therapeutisch onderwijs en de speelplaats.
[[en]]For the age groups 6 up to and including 15, day care involves therapeutic education and the play area.

[[nl]]Voor de jongvolwassenen bestaat de dagbesteding uit de leslokalen, de potterij, de papier en kaarsen werkplaats, en de textiel en ambachten werkplaats.
[[en]]Our day care facilities voor young adults include the class rooms, the pottery workshop, the paper and candle workshop, and the textile and crafts workshop.

[[nl]]De[[en]]The

[[nl]]Woonhuizen
[[en]]Living Quarters

[[nl]]Het woongedeelte van Matoekoe omvat de woonruimte met de centrale keuken, de woning voor begeleid zelfstandig wonen, en de woning ten behoeve van enig gastenverblijf.
[[en]]The housing section of Matoekoe is made up of the living quarters with the central kitchen, the houses for independent living, and the guesthouse.

[[nl]]De[[en]]The

[[nl]]Congreshal
[[en]]Congress Hall

[[nl]]Bij de ingang van het terrein staat aan de linkerkant de congreshal. In dit gebouw worden alle feestelijke bijeenkomsten gehouden.
[[en]]On the left hand side of the entrance we have our congress hall. In this building we have all our festive gatherings.

[[nl]]Het[[en]]The

[[nl]]Kantoor
[[en]]Office

[[nl]]Aan de rechterkant van de ingang staat het kantoor. Het kantoor bevat de administratieve ruimten, de giftshop, en de bibliotheek.
[[en]]To the right of the entrance we have the office. The office contains the administrative areas, the gift shop, and the library.

No items found.

[[nl]]De biologische[[en]]The biological

[[nl]]Voedseltuin
[[en]]Food Garden

[[nl]]In de voedseltuin van Matoekoe wordt dagelijks hard gewerkt om fruit, groente en diverse theesoorten te planten, te verzorgen, en te oogsten. De pupillen leren op biologische wijze telen en de oogst wordt in de eigen keuken verwerkt.
[[en]]In Matoekoe's food garden the hard work of planting, caring, and harvesting, takes place daily. The pupils learn to plant in a biological manner en the harvest is used in Matoekoe's own kitchen.

No items found.

[[nl]]Het[[en]]The

[[nl]]Schapenverblijf
[[en]]Sheep Enclosure

[[nl]]Het schapenverblijf biedt een overdekte schapenstal waarin de dieren de ruimte hebben om te schuilen bij slecht weer.[[en]]The sheep enclosure offers the animals shelter from bad weather.

Onze eerste lammetje

Apr 2018

Feestelijke opening schapenfokkerij fase 1

Op 14 juli 2017 is fase 1 van de kleinschalige schapenfokkerij feestelijk geopend.

Jul 2017

[[nl]]U bent van harte welkom voor een rondleiding. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken. [[en]]You are welcome for a tour of the campus. Please call for an appointment.

Contact

[[nl]]Onze noden[[en]]Our needs

[[nl]]Doneren[[en]]Donate

[[nl]]Een gift kunt u geven via onze Surinaamse bankrekeningen.[[en]]You may give through our Surinamese bank accounts.

Stg. Heilpedagogisch Centrum Matoekoe


DSB (SRD): 747.77.40
DSB (Euro): 04.43.719

[[nl]]Uiteraard waarderen wij het extra indien u ervoor kiest de overboeking bij uw bank als periodiek in te stellen. [[en]]Of course we appreciate it even more if you choose to set up your deposit as a periodic bank transfer.

[[nl]]Blijf in [[en]]Stay in

Contact

[[nl]]Volg ons op Instagram en Facebook om te weten waar wij mee bezig zijn. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.
[[en]]Follow us on Instagram and Facebook to know what we're up to. Or sign up for our newsletter.

Social Media

Our Instagram Account

[[nl]]Nieuwsbrief
[[en]]Newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Up Arrow
[[nl]]NAAR DE Top
[[en]]TO THE TOP

Powered by