No items found.

Dream Catcher

In sommige Indiaanse culturen is een dromenvanger of dromenvanger (Ojibwe: asabikeshiinh, de levenloze vorm van het woord "spin") een handgemaakte wilgenhoepel, waarop een net of web is geweven. De dromenvanger kan ook heilige voorwerpen bevatten, zoals bepaalde veren of kralen.

In some Native American cultures, a dreamcatcher or dream catcher (Ojibwe: asabikeshiinh, the inanimate form of the word for "spider") is a handmade willow hoop, on which is woven a net or web. The dreamcatcher may also include sacred items such as certain feathers or beads.

[[nl]]Onze noden[[en]]Our needs

[[nl]]Doneren[[en]]Donate

[[nl]]Een gift kunt u geven via onze Surinaamse bankrekeningen.[[en]]You may give through our Surinamese bank accounts.

Stg. Heilpedagogisch Centrum Matoekoe

VCB (SRD): 5530.1.1427
DSB (SRD): 747.77.40
DSB (Euro): 04.43.719

[[nl]]Uiteraard waarderen wij het extra indien u ervoor kiest de overboeking bij uw bank als periodiek in te stellen. [[en]]Of course we appreciate it even more if you choose to set up your deposit as a periodic bank transfer.

[[nl]]Geeft u liever voor een specifiek doel?
Bekijk onze noden.
[[en]]Rather give towards a specific purpose? Browse our needs.

[[nl]]Alle artikelen in onze giftshop zijn gemaakt door onze pupillen onder het toeziend oog van onze begeleiders. Een cadeautje voor uzelf of een ander betekent steun voor een kind van Matoekoe. Bekijk onze giftshop.
[[en]]All our products are made by our pupils under the watchful eye of the tutors. A gift for yourself or another means support for a child of Matoekoe. Check out our gift shop.

[[nl]]Blijf in [[en]]Stay in

Contact

[[nl]]Volg ons op Instagram en Facebook om te weten waar wij mee bezig zijn. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.
[[en]]Follow us on Instagram and Facebook to know what we're up to. Or sign up for our newsletter.

Social Media

Our Instagram Account

[[nl]]Nieuwsbrief
[[en]]Newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Up Arrow
[[nl]]NAAR DE Top
[[en]]TO THE TOP

Powered by